Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot for egen regning returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den. Husk at påføre ordrenummeret.

Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. Hvis du har fået leveret fragfrit og eller mængde rabat, fratrækkes dette beløb først.

0

Start typing and press Enter to search