Qiviut Online yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Qiviut Online indenfor 2 måneder efter at fejlen er opdaget. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Qiviut Online returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Complaints and Returns
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Qiviut ApS

P.O. Box 2040

3900 Nuuk

Tlf. +299 585590

nu**@qi****.gl

Returns are also sent to this address. Please note that we do not accept packages where the shipping costs are collected on delivery. Returns can also be made by refusing the reception of items or by delivering the goods to us personally. We will give a higher priority to returns that are sent with adequate information attached – for example, a copy of the order confirmation, registration number and account number of the bank account to which a refund can take place, copy of prior correspondence, etc.

Refunds
I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Qiviut Online har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

0

Start typing and press Enter to search